Direct naar content
0342 - 40 41 32 info@pzn.nl
 • Duurzaamheid
 • BENG
 • Projecten
 • Kennisbank
 • Vacatures
 • Algemene Voorwaarden Projectzonwering Nederland

  1. Algemeen

  1.1. Welkom op de website van PZN. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

  1.2. De term “PZN” verwijst naar PZN BV, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze website.

  2. Toegang tot de website

  2.1. PZN behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

  2.2. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toegang tot de website, inclusief internetverbindingen en apparatuur.

  3. Gebruikersgedrag

  3.1. U stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

  3.2. U stemt ermee in om geen inhoud te plaatsen of te verspreiden die lasterlijk, beledigend, obsceen, racistisch, discriminerend, schadelijk of anderszins aanstootgevend is.

  3.3. U gaat ermee akkoord om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van PZN of derden.

  4. Privacy

  4.1. Door het gebruik van deze website stemt u in met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op de website.

  4.2. PZN zal persoonlijke gegevens die u verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

  5. Intellectuele Eigendom

  5.1. Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van PZN of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

  5.2. U mag de inhoud van deze website niet kopiëren, verspreiden, wijzigen, reproduceren of openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van PZN.

  6. Aansprakelijkheid

  6.1. PZN streeft ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie op de website te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

  6.2. PZN is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de website.

  7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

  7.1. PZN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op uw gebruik van de website.

  8. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

  8.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

  8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

  9. Contact

  9.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met PZN via de contactgegevens op de website.

  Dank u voor uw bezoek aan de website van PZN. We hopen dat u een informatieve en aangename ervaring heeft op onze site